Đơn Dành Cho Nam Đài Loan

2 Nam làm đồ gỗ , đồ dùng gia đình Cao Hùng

By : 0 Views08/07/2019
2 Nam làm đồ gỗ , đồ dùng gia đình Cao Hùng

NHÀ MÁY NAM PHÁT CẦN TUYỂN 2 NAM LÀM MỘC xkld24h.net có đủ Đơn hàng Công Xưởng, Hộ Lý, Giúp việc, Xây Dựng ….tại Đài Loan với nhiều mức phí khác nhau, lương thưởng khác nhau. Với mỗi Đơn hàng Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan tại các địa điểm khác nhau sẽ có các yêu cầu khác nhau .Các bạn hãy liên hệ với chúng tôi...Đọc Thêm

15 NAM SẢN XUẤT BÁNH KẸO ĐÀO VIÊN

By : 0 Views08/07/2019
15 NAM SẢN XUẤT BÁNH KẸO ĐÀO VIÊN

NHÀ MÁY THỦ TÍN PHƯỜNG TUYỂN 15 NAM SẢN XUẤT BÁNH KẸO KHU ĐÀO VIÊN xkld24h.net có đủ Đơn hàng Công Xưởng, Hộ Lý, Giúp việc, Xây Dựng ….tại Đài Loan với nhiều mức phí khác nhau, lương thưởng khác nhau. Với mỗi Đơn hàng Xuất Khẩu Lao Động XKLD Đài Loan tại các địa điểm khác nhau sẽ có các yêu cầu khác nhau...Đọc Thêm

7 NAM LÀM BẢN MẠCH ĐIỆN TỬ Ở CAO HÙNG

By : 0 Views04/07/2019
7 NAM LÀM BẢN MẠCH ĐIỆN TỬ Ở CAO HÙNG

NHÀ MÁY CHÍ DỤC TUYỂN 7 NAM LÀM BẢN MẠCH ĐIỆN TỬ xkld24h.net có đủ Đơn hàng Công Xưởng, Hộ Lý, Giúp việc, Xây Dựng ….tại Đài Loan với nhiều mức phí khác nhau, lương thưởng khác nhau. Với mỗi Đơn hàng Xuất Khẩu Lao Động XKLD Đài Loan tại các địa điểm khác nhau sẽ có các yêu cầu khác nhau .Các bạn hãy liên...Đọc Thêm

6 Nam Thao Tác Máy, Sản Xuất Ốc Vít Tại Đài Trung

By : 0 Views01/07/2019
6 Nam Thao Tác Máy, Sản Xuất Ốc Vít Tại Đài Trung

NHÀ MÁY HOÀNH THĂNG CẦN TUYỂN 6 LAO ĐỘNG NAM THAO TÁC MÁY , SẢN XUẤT CỜ LÊ, ỐC VÍT  xkld24h.net có đủ Đơn hàng Công Xưởng, Hộ Lý, Giúp việc, Xây Dựng ….tại Đài Loan với nhiều mức phí khác nhau, lương thưởng khác nhau. Với mỗi Đơn hàng Xuất Khẩu Lao Động XKLD Đài Loan tại các địa điểm khác nhau sẽ có các yêu...Đọc Thêm

ĐƠN HÀNG LÁI XE NÂNG, TĂNG CA NHIỀU

By : 0 Views28/06/2019
ĐƠN HÀNG LÁI XE NÂNG, TĂNG CA NHIỀU

NHÀ MÁY TÂN THỪA CẦN TUYỂN 1 NAM XE NÂNG CHỞ, ĐÚC NHÔM xkld24h.net có đủ Đơn hàng Công Xưởng, Hộ Lý, Giúp việc, Xây Dựng ….tại Đài Loan với nhiều mức phí khác nhau, lương thưởng khác nhau. Với mỗi Đơn hàng Xuất Khẩu Lao Động XKLD Đài Loan tại các địa điểm khác nhau sẽ có các yêu cầu khác nhau .Các bạn hãy...Đọc Thêm

ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT PHỤ KIỆN NGŨ KIM

By : 0 Views28/06/2019
ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT PHỤ KIỆN NGŨ KIM

NHÀ MÁY TUẤN TOÀN CẦN TUYỂN 5 NAM SẢN XUẤT , THAO TÁC MÁY PHỤ KIỆN NGŨ KIM xkld24h.net có đủ Đơn hàng Công Xưởng, Hộ Lý, Giúp việc, Xây Dựng ….tại Đài Loan với nhiều mức phí khác nhau, lương thưởng khác nhau. Với mỗi Đơn hàng Xuất Khẩu Lao Động XKLD Đài Loan tại các địa điểm khác nhau sẽ có các yêu cầu khác...Đọc Thêm

ĐƠN HÀNG 6 NAM LÀM HÀN TẠI ĐÀI TRUNG

By : 0 Views28/06/2019
ĐƠN HÀNG 6 NAM LÀM HÀN TẠI ĐÀI TRUNG

NHÀ MÁY KIẾN TÂN CẦN TUYỂN 6 NAM LÀM HÀN TĂNG CA NHIỀU xkld24h.net có đủ Đơn hàng Công Xưởng, Hộ Lý, Giúp việc, Xây Dựng ….tại Đài Loan với nhiều mức phí khác nhau, lương thưởng khác nhau. Với mỗi Đơn hàng Xuất Khẩu Lao Động XKLD Đài Loan tại các địa điểm khác nhau sẽ có các yêu cầu khác nhau .Các bạn hãy liên...Đọc Thêm

ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT GIÀY DA TẠI CHƯƠNG HÓA

By : 0 Views27/06/2019
ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT GIÀY DA TẠI CHƯƠNG HÓA

Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan Đơn Hàng Sản Xuất Giày Da, Thao Tác Máy May Tuyển 5 bạn nam Lao động phổ thông xkld24h.net có đủ Đơn hàng Công Xưởng, Hộ Lý, Giúp việc, Xây Dựng ….tại Đài Loan với nhiều mức phí khác nhau, lương thưởng khác nhau. Với mỗi Đơn hàng Xuất Khẩu Lao Động XKLD Đài Loan tại các địa điểm...Đọc Thêm

Đơn Hàng Thao Tác Máy tại Quan Ngọc

By : 0 Views18/06/2019
Đơn Hàng Thao Tác Máy tại Quan Ngọc

Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan XKLD Lương Cao Đơn Hàng Công Xưởng Thao Tác Máy Sản Xuất Nhựa và hoàn thiện sản phẩm tuyển 6 bạn Nam lao động phổ thông. xkld24h.net có đủ Đơn hàng Công Xưởng, Hộ Lý, Giúp việc, Xây Dựng ….tại Đài Loan với nhiều mức phí khác nhau, lương thưởng khác nhau. Với mỗi Đơn hàng Xuất...Đọc Thêm

Đơn Hàng Thao Tác Máy Cắt

By : 0 Views17/06/2019
Đơn Hàng Thao Tác Máy Cắt

Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan XKLD Lương Cao Đơn Hàng Công Xưởng Thao Tác Máy Cắt và hoàn thiện linh kiện máy móc tuyển Nam lao động phổ thông. xkld24h.net có đủ Đơn hàng Công Xưởng, Hộ Lý, Giúp việc, Xây Dựng ….tại Đài Loan với nhiều mức phí khác nhau, lương thưởng khác nhau. Với mỗi Đơn hàng Xuất Khẩu...Đọc Thêm