Đơn Giúp Việc Đài Loan Chăm Bà Cụ

  1. Chủ /Địa điểm: Điêu Đức An / Khu Kiều đầu TP Cao Hùng
  2. Công việc: Chủ yếu chăm bà cụ cao 155/50kg, không đi lại được, ở cùng bà cụ,
  3. yêu cầu sạch sẽ, chịu khó, tỷ mỷ
  4. Điệu kiện/Thành viên: Nhà 1 tầng, nhà có 2 bà cháu ở cùng nhau, con cái ở riêng
  5. Tăng ca/Lương: Lương 17000DT/Làm thêm 4 ngày chủ nhật
  6. Tổng Lương = Lương cứng + Làm Thêm + thưởng

Tin Liên Quan