Đơn Nam Nữ Công Xưởng Đài Loan

5 NỮ LÀM MAY Ở DÂN HÙNG

By : 0 View23/07/2019
5 NỮ LÀM MAY Ở DÂN HÙNG

XƯỞNG MAY TỤ DƯƠNG CẦN TUYỂN 5 NỮ MAY MẶC xkld24h.net có đủ Đơn hàng Công Xưởng, Hộ Lý, Giúp việc, Xây Dựng ….tại Đài Loan với nhiều mức phí khác nhau, lương thưởng khác nhau. Với mỗi Đơn hàng Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan tại các địa điểm khác nhau sẽ có các yêu cầu khác nhau .Các bạn hãy liên hệ với chúng...Đọc Thêm

1 NAM HÀN ĐIỆN, HÀN CO2

By : 0 Views22/07/2019
1 NAM HÀN ĐIỆN, HÀN CO2

NHÀ MÁY DANH PHONG CẦN TUYỂN 1 NAM HÀN CƠ KHÍ xkld24h.net có đủ Đơn hàng Công Xưởng, Hộ Lý, Giúp việc, Xây Dựng ….tại Đài Loan với nhiều mức phí khác nhau, lương thưởng khác nhau. Với mỗi Đơn hàng Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan tại các địa điểm khác nhau sẽ có các yêu cầu khác nhau .Các bạn hãy liên hệ với chúng...Đọc Thêm

3 NAM THAO TÁC MÁY KHẮC LASER CNC

By : 0 Views22/07/2019
3 NAM THAO TÁC MÁY KHẮC LASER CNC

NHÀ MÁY MẠI KHẮC UY TUYỂN 3 NAM THAO TÁC MÁY KHẮC LASER, CNC xkld24h.net có đủ Đơn hàng Công Xưởng, Hộ Lý, Giúp việc, Xây Dựng ….tại Đài Loan với nhiều mức phí khác nhau, lương thưởng khác nhau. Với mỗi Đơn hàng Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan tại các địa điểm khác nhau sẽ có các yêu cầu khác nhau .Các bạn hãy liên...Đọc Thêm

ĐƠN HÀNG TĂNG CA SIÊU TỐT CHO NỮ LÀM KÍNH ÁP TRÒNG KHU TÂN BẮC

By : 0 Views09/07/2019
ĐƠN HÀNG TĂNG CA SIÊU TỐT CHO NỮ LÀM KÍNH ÁP TRÒNG KHU TÂN BẮC

NHÀ MÁY TINH NĂNG CẦN TUYỂN 5 NỮ SẢN XUẤT GIA CÔNG KÍNH ÁP TRÒNG xkld24h.net có đủ Đơn hàng Công Xưởng, Hộ Lý, Giúp việc, Xây Dựng ….tại Đài Loan với nhiều mức phí khác nhau, lương thưởng khác nhau. Với mỗi Đơn hàng Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan tại các địa điểm khác nhau sẽ có các yêu cầu khác nhau .Các bạn...Đọc Thêm

2 Nam làm đồ gỗ , đồ dùng gia đình Cao Hùng

By : 0 Views08/07/2019
2 Nam làm đồ gỗ , đồ dùng gia đình Cao Hùng

NHÀ MÁY NAM PHÁT CẦN TUYỂN 2 NAM LÀM MỘC xkld24h.net có đủ Đơn hàng Công Xưởng, Hộ Lý, Giúp việc, Xây Dựng ….tại Đài Loan với nhiều mức phí khác nhau, lương thưởng khác nhau. Với mỗi Đơn hàng Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan tại các địa điểm khác nhau sẽ có các yêu cầu khác nhau .Các bạn hãy liên hệ với chúng tôi...Đọc Thêm

15 NAM SẢN XUẤT BÁNH KẸO ĐÀO VIÊN

By : 0 Views08/07/2019
15 NAM SẢN XUẤT BÁNH KẸO ĐÀO VIÊN

NHÀ MÁY THỦ TÍN PHƯỜNG TUYỂN 15 NAM SẢN XUẤT BÁNH KẸO KHU ĐÀO VIÊN xkld24h.net có đủ Đơn hàng Công Xưởng, Hộ Lý, Giúp việc, Xây Dựng ….tại Đài Loan với nhiều mức phí khác nhau, lương thưởng khác nhau. Với mỗi Đơn hàng Xuất Khẩu Lao Động XKLD Đài Loan tại các địa điểm khác nhau sẽ có các yêu cầu khác nhau...Đọc Thêm

5 NỮ SẢN XUẤT THỦY TINH TẠI ĐÀI BẮC

By : 0 Views05/07/2019
5 NỮ SẢN XUẤT THỦY TINH TẠI ĐÀI BẮC

NHÀ MÁY HOA HẠ TUYỂN 5 NỮ CÔNG NHÂN SẢN XUẤT THỦY TINH xkld24h.net có đủ Đơn hàng Công Xưởng, Hộ Lý, Giúp việc, Xây Dựng ….tại Đài Loan với nhiều mức phí khác nhau, lương thưởng khác nhau. Với mỗi Đơn hàng Xuất Khẩu Lao Động XKLD Đài Loan tại các địa điểm khác nhau sẽ có các yêu cầu khác nhau .Các bạn hãy...Đọc Thêm

7 NAM LÀM BẢN MẠCH ĐIỆN TỬ Ở CAO HÙNG

By : 0 Views04/07/2019
7 NAM LÀM BẢN MẠCH ĐIỆN TỬ Ở CAO HÙNG

NHÀ MÁY CHÍ DỤC TUYỂN 7 NAM LÀM BẢN MẠCH ĐIỆN TỬ xkld24h.net có đủ Đơn hàng Công Xưởng, Hộ Lý, Giúp việc, Xây Dựng ….tại Đài Loan với nhiều mức phí khác nhau, lương thưởng khác nhau. Với mỗi Đơn hàng Xuất Khẩu Lao Động XKLD Đài Loan tại các địa điểm khác nhau sẽ có các yêu cầu khác nhau .Các bạn hãy liên...Đọc Thêm

12 NỮ LÀM MAY Ở BÌNH ĐÔNG

By : 0 Views03/07/2019
12 NỮ LÀM MAY Ở BÌNH ĐÔNG

NHÀ MÁY SƠN HOA TUYỂN 12 NỮ LAO ĐỘNG LÀM MAY Ở BÌNH ĐÔNG xkld24h.net có đủ Đơn hàng Công Xưởng, Hộ Lý, Giúp việc, Xây Dựng ….tại Đài Loan với nhiều mức phí khác nhau, lương thưởng khác nhau. Với mỗi Đơn hàng Xuất Khẩu Lao Động XKLD Đài Loan tại các địa điểm khác nhau sẽ có các yêu cầu khác nhau .Các bạn hãy...Đọc Thêm

8 NỮ CÔNG NHÂN ĐÓNG GÓI MỸ PHẨM

By : 0 Views01/07/2019
8 NỮ CÔNG NHÂN ĐÓNG GÓI MỸ PHẨM

NHÀ MÁY SỸ KHANG CẦN TUYỂN 8 CÔNG NHÂN NỮ ĐÓNG GÓI MỸ PHẨM xkld24h.net có đủ Đơn hàng Công Xưởng, Hộ Lý, Giúp việc, Xây Dựng ….tại Đài Loan với nhiều mức phí khác nhau, lương thưởng khác nhau. Với mỗi Đơn hàng Xuất Khẩu Lao Động XKLD Đài Loan tại các địa điểm khác nhau sẽ có các yêu cầu khác nhau .Các bạn...Đọc Thêm