Đơn Dành Cho Nam Đài Loan

Đơn Hàng Đài Loan – Thao Tác Máy Sản Xuất Ốc Vít – QUY NHÂN – ĐÀI NAM

By : 0 Views08/08/2019
Đơn Hàng Đài Loan – Thao Tác Máy Sản Xuất Ốc Vít – QUY NHÂN  – ĐÀI NAM

Đơn Hàng Công Xưởng Tốt Đài Loan Thao Tác Máy Sản Xuất Ốc Vít là đơn hàng  tăng ca nhiều ,việc làm ổn định quanh năm.đơn hàng đã có nhiều lao động của công ty xuất cảnh, các bạn đang làm tương đối ổn định không có thắc mắc cũng như các vấn đề liên quan khác phát sinh, tôi kiến nghị giới thiệu cho người...Đọc Thêm

By : 0 Views01/08/2019

ĐƠN HÀNG ĐÀI LOAN – CHẾ BIẾN CÁ ĐÔNG LẠNH – CAO HÙNG Đơn Hàng Đài Loan CHẾ BIẾN CÁ ĐÔNG LẠNH là đơn hàng  tăng ca nhiều và thu nhập tương đối ổn định, việc làm ổn định quanh năm.đơn hàng đã có nhiều lao động của công ty xuất cảnh, các bạn đang làm tương đối ổn định không có thắc mắc cũng như các...Đọc Thêm

ĐƠN HÀNG ĐÀI LOAN – CHẾ BIẾN CÁ ĐÔNG LẠNH – CAO HÙNG

By : 0 Views31/07/2019
ĐƠN HÀNG ĐÀI LOAN – CHẾ BIẾN CÁ ĐÔNG LẠNH – CAO HÙNG

Đơn Hàng Đài Loan CHẾ BIẾN CÁ ĐÔNG LẠNH là đơn hàng  tăng ca nhiều và thu nhập tương đối ổn định, việc làm ổn định quanh năm.đơn hàng đã có nhiều lao động của công ty xuất cảnh, các bạn đang làm tương đối ổn định không có thắc mắc cũng như các vấn đề liên quan khác phát sinh, tôi kiến nghị giới thiệu...Đọc Thêm

Đơn Hàng Đài Loan – Thao Tác Máy Sản Xuất Nhựa

By : 0 Views30/07/2019
Đơn Hàng Đài Loan – Thao Tác Máy Sản Xuất Nhựa

Đơn Hàng Đài Loan thao tác máy là đơn hàng mang tính chất cơ khí vừa tay chân kèm theo khả năng thích ứng học hỏi thao tác máy móc tốt nên đơn hàng này tăng ca nhiều mà đỡ mệt nhọc, lương lại thuộc dạng cao là chính, việc làm ổn định quanh năm.Vậy nay mình giới thiệu các bạn một Đơn Hàng Đài Loan làm thao tác sản...Đọc Thêm

Đơn Hàng Tăng Ca THực Phẩm Đài Loan

By : 0 Views29/07/2019
Đơn Hàng Tăng Ca THực Phẩm Đài Loan

Đơn Hàng Tăng Ca THực Phẩm Đài Loan lần này tuyển chọn các cặp vợ chồng lao động tại Việt Nam muốn Xuất Khẩu Lao Động làm việc cùng nhau tại một nhà máy, đặc biệt hơn nữa nhà máy thực phẩm này là nhà máy thực phẩm 4 màu nên không sợ có mùa nhiều việc làm, mùa không có việc làm. Vậy còn chờ gì nữa các...Đọc Thêm

1 NAM HÀN ĐIỆN, HÀN CO2

By : 0 Views22/07/2019
1 NAM HÀN ĐIỆN, HÀN CO2

NHÀ MÁY DANH PHONG CẦN TUYỂN 1 NAM HÀN CƠ KHÍ xkld24h.net có đủ Đơn hàng Công Xưởng, Hộ Lý, Giúp việc, Xây Dựng ….tại Đài Loan với nhiều mức phí khác nhau, lương thưởng khác nhau. Với mỗi Đơn hàng Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan tại các địa điểm khác nhau sẽ có các yêu cầu khác nhau .Các bạn hãy liên hệ với chúng...Đọc Thêm

3 NAM THAO TÁC MÁY KHẮC LASER CNC

By : 0 Views22/07/2019
3 NAM THAO TÁC MÁY KHẮC LASER CNC

NHÀ MÁY MẠI KHẮC UY TUYỂN 3 NAM THAO TÁC MÁY KHẮC LASER, CNC xkld24h.net có đủ Đơn hàng Công Xưởng, Hộ Lý, Giúp việc, Xây Dựng ….tại Đài Loan với nhiều mức phí khác nhau, lương thưởng khác nhau. Với mỗi Đơn hàng Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan tại các địa điểm khác nhau sẽ có các yêu cầu khác nhau .Các bạn hãy liên...Đọc Thêm

2 Nam làm đồ gỗ , đồ dùng gia đình Cao Hùng

By : 0 Views08/07/2019
2 Nam làm đồ gỗ , đồ dùng gia đình Cao Hùng

NHÀ MÁY NAM PHÁT CẦN TUYỂN 2 NAM LÀM MỘC xkld24h.net có đủ Đơn hàng Công Xưởng, Hộ Lý, Giúp việc, Xây Dựng ….tại Đài Loan với nhiều mức phí khác nhau, lương thưởng khác nhau. Với mỗi Đơn hàng Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan tại các địa điểm khác nhau sẽ có các yêu cầu khác nhau .Các bạn hãy liên hệ với chúng tôi...Đọc Thêm

15 NAM SẢN XUẤT BÁNH KẸO ĐÀO VIÊN

By : 0 Views08/07/2019
15 NAM SẢN XUẤT BÁNH KẸO ĐÀO VIÊN

NHÀ MÁY THỦ TÍN PHƯỜNG TUYỂN 15 NAM SẢN XUẤT BÁNH KẸO KHU ĐÀO VIÊN xkld24h.net có đủ Đơn hàng Công Xưởng, Hộ Lý, Giúp việc, Xây Dựng ….tại Đài Loan với nhiều mức phí khác nhau, lương thưởng khác nhau. Với mỗi Đơn hàng Xuất Khẩu Lao Động XKLD Đài Loan tại các địa điểm khác nhau sẽ có các yêu cầu khác nhau...Đọc Thêm

7 NAM LÀM BẢN MẠCH ĐIỆN TỬ Ở CAO HÙNG

By : 0 Views04/07/2019
7 NAM LÀM BẢN MẠCH ĐIỆN TỬ Ở CAO HÙNG

NHÀ MÁY CHÍ DỤC TUYỂN 7 NAM LÀM BẢN MẠCH ĐIỆN TỬ xkld24h.net có đủ Đơn hàng Công Xưởng, Hộ Lý, Giúp việc, Xây Dựng ….tại Đài Loan với nhiều mức phí khác nhau, lương thưởng khác nhau. Với mỗi Đơn hàng Xuất Khẩu Lao Động XKLD Đài Loan tại các địa điểm khác nhau sẽ có các yêu cầu khác nhau .Các bạn hãy liên...Đọc Thêm